I turnus półkolonii letniej 27.06-6.07 2018 ul.Panoramiczna