II turnus półkolonii letniej 9.07-20.07 2018 ul.Panoramiczna