HARMONOGRAM 

Bogata oferta zajęć dla dzieci umożliwia rozwój kreatywnego i logicznego myślenia, uczy samodzielności oraz współdziałania w grupie i stwarza idealne warunki do nauki poprzez zabawę w gronie rówieśników. 

Aby otrzymać dokładny harmonogram prosimy o kontakt z sekretariatem Akademii Nauki.