Matematyka

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU

ÓSMOKLASISTY 


"PRZYGOTUJ SIĘ DO EGZAMINU" to przypomnienie i skondensowanie wiedzy matematycznej z zakresu szkoły podstawowej, niezbędnej do uzyskania satysfakcjonującego wyniku z Egzaminu Ósmoklasisty. Kurs obejmuje 23 spotkania, w czasie których dane zagadnienia omawiane są od podstaw, po czym uczestnicy uczą się, jak stosować tę wiedzę w zadaniach arkuszowych. W trakcie trwania kursu uczniowie dowiadują się, jak rozwiązywać zadania egzaminacyjne z uwzględnieniem wymogów CKE. Kurs jest również świetną bazą przygotowawczą przed szkołą średnią.

Jak wyglądają zajęcia?
Na każdych zajęciach uczeń otrzymuje notatkę, która zawiera zestaw najważniejszych informacji, ilustracji i wzorów. Po serii 23 spotkań, zebrane notatki stanowią pełnowartościową książkę, do której uczniowie z pewnością będą wracać przez następne lata nauki ponadpodstawowej.

 

1. Omówienie danego tematu od podstaw.

2. Ćwiczenia utrwalające poznane zagadnienia.

3. Umiejętność wykorzystania poznanej wiedzy w zadaniach egzaminacyjnych; rozwiązywanie zadań arkuszowych z uwzględnieniem wymogów CKE.

4. Uczniowie po każdych zajęciach otrzymują zadanie domowe w celu utrwalenia wiedzy.

Plan spotkań:

1. LICZBY I (zbiory, cechy podzielności, system rzymski)

2. LICZBY II (ułamki zwykłe, ułamki dziesiętne, oś liczbowa)

3. POTĘGI

4. PIERWIASTKI

5. PROCENTY

6. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

7. RÓWNANIA

8. JEDNOSTKI MASY, DŁUGOŚCI, POWIERZCHNI, OBJĘTOŚCI

9. PROPORCJONALNOŚĆ I SKALA

10. DROGA, PRĘDKOŚĆ, CZAS

11. ELEMENTY STATYSTYKI

12. KOMBINATORYKA

13. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

14. FIGURY GEOMETRYCZNE (proste, odcinki, kąty)

15. GEOMETRIA TRÓJKĄTA I (rodzaje trójkątów, obwody, podobieństwo)

16. GEOMETRIA TRÓJKĄTÓW II (pola, Twierdzenie Pitagorasa)

17. WIELOKĄTY

18. UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH NA PŁASZCZYŹNIE

19. GEOMETRIA KOŁA I OKRĘGU

20. WIELOKĄTY I OKRĘGI WPISANE I OPISANE

21. GRANIASTOSŁUPY

22. OSTROSŁUPY

23. ZADANIA NA DOWODZENIE

 

KURS OBEJMUJE 23 spotkania po 90 min  x 1 tygodniu.

Dogodne terminy dla uczniów!

Zadzwoń i dowiedz się więcej!

tel. 17 855-46-26